写真

climbing

E0A06B29-9C7C-4007-A733-2AA2110E8F8E.jpeg

2019-04-30 10:35:08
086F029A-0C15-45BE-A0EC-BB0C890F73BE.jpeg

某所 易しいが見た目と高さも丁度良く気持ちのいい課題

2019-04-30 10:32:10
6902C12C-484B-45A6-8E69-EC54DD169BC2.jpeg

某所 スッキリとしてフェース2段

2019-04-30 10:30:42
D5AE4E3B-860B-4280-BF4B-32E01876AAD9.jpeg

某所 綺麗なカンテ

2019-04-30 10:29:02
B31D2392-6DB4-40B1-A220-4D15384259F5.jpeg

ひっそりした岩

2019-03-03 22:22:29
1 2 3 4 5 6 7